Eddig 1 hozzászólás érkezett.
Címkék:
Könyvek, Ősmagyarok, Őstörténeti szakirodalom
Az itt következő lovas és őstörténeti szakirodalom koránt sem teljes. Azonban így is sok ahhoz, hogy ne kellene sorrendet javasolnom az elolvasásához. Visszatekintve az elmúlt három évtized könyvélményeire, és tudva azt, hogy a rossz sorrend igen könnyen beviszi az embert az erdőbe, őstörténeti szempontból a következőt javasolhatom. Kezdjük Padányi Viktorral, aztán folytassuk László Gyulával, aztán Bakay Kornél jöjjön. Lovas témában pedig elsődleges Budiansky, Stephen: A ló természetrajza.

Az itt következő lovas és őstörténeti szakirodalom koránt sem teljes. Azonban így is sok ahhoz, hogy ne kellene sorrendet javasolnom az elolvasásához. Visszatekintve az elmúlt három évtized könyvélményeire, és tudva azt, hogy a rossz sorrend igen könnyen beviszi az embert az erdőbe, őstörténeti szempontból a következőt javasolhatom. Kezdjük Padányi Viktorral, aztán folytassuk László Gyulával, aztán Bakay Kornél jöjjön. Lovas témában pedig elsődleges Budiansky, Stephen: A ló természetrajza.

 


 

Szakirodalom:

Bakay Kornél:

Az Árpádok országa. Bp., 2002.
Őstörténetünk régészeti forrásai I.-II. -III. Miskolc MBE, 1998-2005.

Hunok és kínaiak - (De Groot forrásgyűjteményének összehasonlító fordítású kritikai kiadása) Respenna kiadás, 2006., Budapest. 

Őstörténet és Lovasíjászat. 2008. Magyar Nyugat Könyvkiadó, Szombathely

Budiansky, Stephen:

A ló természetrajza. Vince kiadó, Bp., 1997.

Huszka József:

A magyar turáni ornamentika története. 1930.-1996.

Kiszely István:

A magyarság őstörténete I.-II. Püski, Bp., 1996., 2000.>
A magyar nép őstörténete. Magyar Ház, Bp., 2001. A magyar ember. Püski, Bp., 2005.

László Gyula:

A honfoglaló magyar nép élete. 1942.
Múltunkról utódainknak. I.-II. Püski, Bp., 1999.

Dr. Kós Károly:

Erdély: Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1934.- Szentimrei Judit - Dr. Nagy Jenő:
Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet. Kriterion, Bukarest 1978.
Moldvai csángó népművészet. Kriterion, Bukarest, 1981.

Lorenz, Konrad:

Válogatott tanulmányok. Gondolat, Bp., 1977.
A gondolat ösvényén. Totem könyvkiadó
A civilizált emberiség nyolc halálos bűne. IKVA 1988.
Embervoltunk hanyatlása. Cartaphilus kiadó, Bp., 1996.
Salamon király gyűrűje. Cartaphilus kiadó, Bp., 2000.
Ember és kutya. Cartaphilus kiadó, Bp., 2001.

Morris, Desmond:

Az emberállat. Magyar Könyvklub, Bp., 1997.

Orbán Balázs:

A Székelyföld. /válogatás/. Európa, Bp., 1868.-1982.

Dr. Ócsag Imre - Dr.Fehér Dezső:

Lótenyésztés. Állattenyésztés II. kötetéből, egyetemi tankönyv. Mezőgazdasági kiadó, Bp., 1976.

Dr. Padányi Viktor:

Dentu Magyaria. Püski, Bp., 2000.

Papp György:

Lovunk. Lapu Bt. Székesfehérvár, 2004.
A lovasíjász ló. (Internet)

 

 

Őstörténet és Lovasíjászat. 2008. Magyar Nyugat Könyvkiadó, Szombathely

dr Papp József:

Hortobágy-puszta, a világ kultúrális öröksége. Megjelent!

Roberts, Monty:

Az igazi suttogó. Bastei, Bp. 2000.
Lovak és emberek. Bastei, Bp. 2001.

Sebestyén Gyula:

Rovás és roásírás. Püski, /reprint/ 1909.-1999. 

 

Hozzászólások
Oszd meg a hírt másokkal is!

Hozzászóló neve* (name)

E-mail címe* (E-mail adress)
Hozzászólás* (message)
Biztonsági kód* (safety code)

A hozzászólás nem tartalmazhat HTML kódot. E-mail címe NEM lesz nyilvános!
A hozzászólásokat a támadások kivédése okán a megjelenés előtt moderáljuk. Ezért - a terheléstől függően - némi időbe telhet, amig hozzászólása megjelenik. Köszönjük türelmét!


Köszönjük 1%-os felajánlását és céltámogatásait!
Karahun Örökségvédelmi Alapítvány © 2005-2013
Számlaszám: 72100237-11053411 Külföldről: SWIFT kód: TAKB HU HB
IBAN: hu57721002371105341100000000Nagy Emese - 2015.08.05. 14:10
Köszönöm.