Eddig 2 hozzászólás érkezett.
Címkék:
Ősmagyar hitvilág, Ősmagyarok, Szkíta őseink, Történelem
Hány évezred öröksége Árpád népének, a magyar hazatérő népnek a csodaszarvas legenda? A választ talán soha nem tudjuk meg. Azonban pillanatok alatt kibontakozik a szkíta - szarmata - hun - magyar kapcsolat, ha egy kicsit gondosabban szemügyre vesszük az alábbi (már-már az absztraktba hajló) szkíta aranyakat... Hány évezred öröksége Árpád népének, a magyar hazatérő népnek a csodaszarvas legenda? A választ talán soha nem tudjuk meg. Azonban pillanatok alatt kibontakozik a szkíta - szarmata - hun - magyar kapcsolat, ha egy kicsit gondosabban szemügyre vesszük az alábbi (már-már az absztraktba hajló) szkíta aranyakat...
 

Nem kenyerem a képek szimbólikáját újra feltalálni, megtették már azt sokan.

Itt és most csak néhány megérzés jellegű gondolatot szeretnék az aranyakat szemlélve megosztani a Kedves Olvasóval.

szkita_szarvas_absztrakt_n.jpg 

Ezt a képet ismerik talán a legtöbben, de azt kevesen tudják, hogy szinte sorozatban készítették ezt a jellegzetes testtartású szarvas szimbólumot szkíta őseink. Hogy értékmérő szimbólum volt, arra bizonyíték jónéhány régészeti lelet. A fejedelmi szkíta sírok némelyikében akár százával fordul elő e gyönyörű arany plakett, sokszor egyetlen személy csúcsos süvegén, vagy egyéb ruházatokon.

Miért kellett ennyit egyszerre a halotti ruhára ráhalmozni? Hordtak e életükben aranyban tobzódó viseletet? Vagy "csak" a halott iránti tisztelet mértéktelennek tetsző kifejeződése?

A kérdésekre biztos válasz nincs, legfeljebb logikus feltételezés. 

Közelebb kerülünk a válaszokhoz az alábbi szkíta-szarmata csodaszarvas láttán:

szkita_szarmata_szarvas.jpgAhogy egy mai absztrakt művész is tudatosan helyezi el szimbólum értékő jelzéseit alkotásán, úgy itt is ezt látjuk. Ez a szarvas már tényleg Csodaszarvas, hiszen testén különös spirál motívumok, fején pedig egy "égig érő" agancs ékeskedik.

De nem is agancs, hane maga az égig érő világfa!

Tehát a Szarvas Ősanya tartja meg a Világot. Pontosabban az évezredeken át töretlenül összekötő közös szkíta-hun-avar-magyar hitvilág.

Így válik érthetővé Csodaszarvas eredetmondánk valódi értelme. A szarvasűzés valójában új világok megismerése, pontosabban a világ végső megismerhetetlenségének szimbóluma, hiszen a szarvas eliramodik nyomtalanul.

Hunor és Magor a szarvast nem terítheti le, hiszen akkor vége is volna a világnak. Már csak azért sem, mert a szarvas mutatja nekik az utat egy új, szebb őshaza felé... Mutatja a sorsukat megváltó utat, de az új hazáért nekik kell megharcolni, addigra a szarvast elnyeli a köd.

Mindez valahol a Caspi és Fekete tenger közti mocsaras ligetes ingoványban történik, feltehetőleg i.sz 600 és 700 közt. Akkoriban, amikor az oda a Kárpát-medencéből három emberölőnyi időre visszavonult hunok megújult erejével újból számolnia kell a világnak. Természetesen mindig más néven, (hiszen a "hun" és a "szkíta" egyaránt gyűjtő fogalom): - akkortájt éppen szabír népként éket alkotva az arab imperializmus és a Kazár birodalom közt.

A Világfa (Életfa) és a Csodaszarvas egyértelmű kapcsolatára nézzük e szkíta-szarmata koronázási ékszert:

szkita_szarmata_korona.jpg

Nem kell magyaráznom. az ábrázolás egy gyerek számára is érthető. Itt tehát a két szarvas az Életfával együtt alkotja a korona legfőbb hitbéli jelentését... Van ott még más is, és a leveles csüngők motivuma is csak a magyar Szent Koronára jellemző, de most ne kaladozzunk el.

hun_szkita_jogar.png

 

Csodaszarvas egy hun-szkíta jogaron.

 

 

Hozzászólások
Oszd meg a hírt másokkal is!

Hozzászóló neve* (name)

E-mail címe* (E-mail adress)
Hozzászólás* (message)
Biztonsági kód* (safety code)

A hozzászólás nem tartalmazhat HTML kódot. E-mail címe NEM lesz nyilvános!
A hozzászólásokat a támadások kivédése okán a megjelenés előtt moderáljuk. Ezért - a terheléstől függően - némi időbe telhet, amig hozzászólása megjelenik. Köszönjük türelmét!


Köszönjük 1%-os felajánlását és céltámogatásait!
Karahun Örökségvédelmi Alapítvány © 2005-2013
Számlaszám: 72100237-11053411 Külföldről: SWIFT kód: TAKB HU HB
IBAN: hu57721002371105341100000000lol - 2014.10.28. 11:14
lolos
szenti tibor - 2013.11.30. 13:45
szep