Eddig 0 hozzászólás érkezett.
Címkék:
Karahun Alapítvány
A Karahun Örökségvédelmi Alapítvány Első Kuratóriumi Jegyzőkönyv, 2007. december 21. A Karahun Örökségvédelmi Alapítvány Első Kuratóriumi Jegyzőkönyv, 2007. december 21.
 

Amely készült a Karahun Örökségvédelmi Alapítvány kuratóriumának (a továbbiakban: Kuratórium) üléséről

Az ülés időpontja: 2007. december 21. 18,00 óra
Az ülés helyszíne: Az Alapítvány székhelye
Az ülésen résztvevők: Papp György, a Kuratórium elnöke
                      Nagy Zoltán, a Kuratórium tagja
                      Papp Márton, a Kuratórium tagja

Az ülés meghívottja: Fekete Monika, az Alapítvány megalapítója.

A Kuratórium ülésének levezető elnöke a Kuratórium elnöke. A levezető elnök megállapítja, hogy a Kuratórium ülése szabályszerűen került összehívásra, azon a Kuratórium minden tagja megjelent, így a Kuratórium határozatképes. A Kuratórium ülése nyilvános, az arról készített jegyzőkönyv az Alapítvány székhelyén megtekinthető.

Napirendi pontok, beszámolók:
1.    Az alapítványi munka feladatainak áttekintése
2.    Beszámoló és javaslat a bejegyzés alatt álló Alapítvány lehetséges pályázati témáiról
3.    Beszámoló az alapítványi infrastruktúra és kommunikáció fejlesztési terveiről
4.    Beszámoló az Alapítvány aktuális pénzügyi helyzetéről a 2007.12.01.-ei állapotok szerint

Az alapítványi munka feladatainak áttekintése.
Előadó: Papp Márton

„A jelenlevők évek óta ismerik azt a tevékenységcsoportot, melynek az ez évben bejegyzett Alapítvány megfelelő keretet ad. Már a megalakulás előtt évekkel elkezdtük a lovasíjászat, őstörténet, kísérleti régészet, ismeretterjesztés, nyeregkészítés megalapozását, több éve foglalkozunk lótartással, és évek óta nyitottak vagyunk az érdeklődők előtt. A Karahun Lovasíjászat minden hivatalos szervezeti forma nélkül eddig is működött, ahogy ezt azonos című honlapunk régi (freeweb-es) változata is bizonyítja.”

Az előadó a továbbiakban részletesen ismerteti a lehetséges pályázati témáknak (lásd: ott) megfelelő munka szakmai hátterét, majd kifejezi reményét az iránt, hogy az alapítványi szervezeti forma megfelelő lehetőségeket ad majd az alapító okiratban rögzített tevékenységek folytatásához. Illúziói azonban nincsenek, hiszen tevékenységünk nehezen sorolható be a pályázati témák közé.
Papp György hozzászólásában beszámol arról, hogy az alapítványi feladatok teljesítésével összhangban ő a saját részéről elkészült a Bakay  Kornél professzor úrral közösen írt „Őstörténet és Lovasíjászat c. tudományos mű kéziratával, melyhez a kiadó már biztosított (Magyar Nyugat Könyvkiadó, Vas megye, Vasszilvágy), már csak a társszerző kéziratára várunk, illetve a kézirat utómunkálatai, szerkesztés, digitális munkák, stb., vannak hátra. Várható megjelenés 2008. októbere.     


Beszámoló, és javaslat az Alapítvány lehetséges pályázati témáiról
Előadó: Papp György, alapítványi elnök

Őstörténeti vonatkozású örökségvédelmi tevékenységünk működési támogatása:
·    ősi lovas kultúránk megőrzése
·    magyar autentikus íjászat és
·    lovasíjászat, mint az ázsiai harcművészetek legközelebbi rokona
·    nyeregkészítés
·    kísérleti régészet, mint kutatás-fejlesztés a felsorolt témákban
·    ismeretterjesztés írott, elektronikus formában /könyvkiadás, honlap/

Épített környezetünk örökségvédelmi faladatai:
·    Székhelyünk önkormányzati örökségvédelem alatt áll, a 400 m2-es kisnemesi gazdaház életkora meghaladja a 160 évet! Teljes renoválásra szorul.
·    A falu határában található szkíta halomsír méltóságteljes környezetének megteremtése.

Az alapítványi oktatás és életmód-nevelés infrastrukturális fejlesztése:
·    A lovagoltatás, lovasíjász és íjász edzések körülményeinek fejlesztése: edzőterem, esőbeálló, egészségügyi helységek, stb. megépítése. /Pillanatnyilag sport tevékenységünk teljesen kiszolgáltatott az időjárás viszontagságainak./
·    A lovasíjászat mint rekreációs tevékenység a fiatalság életmód nevelésének része.
·    A lovasíjászat mint elfeledett magyar sport tevékenység bemutatása és tanítása

A minőségi lótartás körülményeinek fejlesztése:
·    Az alapítványi lótartás technikai körülményeinek javítása: istálló rekonstrukció, tetőcsere, vízvezeték téliesítése, stb.

Az alapítványi programokra szervezhető minőségi turizmus körülményeinek megteremtése:
·    Vendégek elszállásolása korhű jurta-házban, a kötelező előírások megtartása mellett.
·    A már említett fedett előadó helyiség megépítése

Népi kézművesség
·    Egy kihalt népi mesterség, a magyar nagykápás nyereg készítésének felélesztése, az ehhez való szükséges felszerelések beruházása.

A felsorolt tevékenységek valósak, már évekkel az alapítvány 2007-es bejegyzése előtt is léteztek.

A javaslatot a tagság meghallgatta és ellenvetés nélkül elfogadta - azzal a megjegyzéssel, hogy az alapítványi pályázatok törvényi feltételeit ismerve a bejegyzéstől számított két éven belül esély sincs pályázati pénzekre.

Beszámoló az alapítványi infrastruktúra és kommunikáció fejlesztési terveiről
Előadó: Papp György, alapítványi elnök

Az előadó kifejti, hogy az alapítvány sikerességének egyik záloga az, hogy tevékenysége széles körben ismertté váljon.
Tőkehiányos helyzetben ezt a célt szinte csak a hatékony Internetes megjelenés biztosítja, melynek alapjait a Karahun Lovasíjászat honlapjának eddigi (freeweb-es) változata helyett egy profi honlap szolgálhatja hitelesen.
Az eltelt időszakban az új honlap elkészült, és www.karahun.hu domain néven bejegyzésre került. Tartalmát és programozói felügyeletét a továbbiakban is térítésmentesen látják el az Alapítvány munkatársai. Az eltelt időszakban szükségessé vált a fejlesztői és más adminisztrációs feladatoknak is megfelelő számítógép beszerzése. A költségeket az alapítvány vagyoni helyzetéből kifolyólag a tagok önerőből fedezték.

Beszámoló az Alapítvány aktuális pénzügyi helyzetéről a 2007.12.01.-ei állapotok szerint
Előadó: Papp György, alapítványi elnök
Az Alapítvány a tárgyidőszakban nem részesült célzott támogatásban, valamint nem jogosult az adó 1%-a felajánlások fogadására. Pályázatokon az ismert feltételek miatt nem vehetett részt. Az alapítvány feladatait az eltelt időszakban személyes közreműködéssel teljesítette, a felmerülő további költségeket a tagok önerőből fedezték.

Az elhangzott beszámolókat az Elnök és a tagok egyetértőleg elfogadták.
Papp György (a. elnök)                    Papp Márton (tag)                Nagy Zoltán (tag)

A Karahun Örökségvédelmi Alapítvány adószáma: 18897456-1-18. Számlaszám: 72100237-11053411 Ezúttal köszönjük meg azon magánszemélyek támogatását, akik minden reklámkampány nélkül is segítették tevékenységünket a 2008. -as esztendőben
Hozzászólások
Oszd meg a hírt másokkal is!

Hozzászóló neve* (name)

E-mail címe* (E-mail adress)
Hozzászólás* (message)
Biztonsági kód* (safety code)

A hozzászólás nem tartalmazhat HTML kódot. E-mail címe NEM lesz nyilvános!
A hozzászólásokat a támadások kivédése okán a megjelenés előtt moderáljuk. Ezért - a terheléstől függően - némi időbe telhet, amig hozzászólása megjelenik. Köszönjük türelmét!


Köszönjük 1%-os felajánlását és céltámogatásait!
Karahun Örökségvédelmi Alapítvány © 2005-2013
Számlaszám: 72100237-11053411 Külföldről: SWIFT kód: TAKB HU HB
IBAN: hu57721002371105341100000000