Eddig 0 hozzászólás érkezett.
Címkék:
Karahun Alapítvány, Örökségvédelem
A Karahun alapítvány székhelyéül szolgáló épület renoválásánál megtalált méteres vastagságú kőalapok valószínűleg egy koraközépkori rom részletei. De ki törődik ma már ezzel? A Karahun alapítvány székhelyéül szolgáló épület renoválásánál megtalált méteres vastagságú kőalapok valószínűleg egy koraközépkori rom részletei. De ki törődik ma már ezzel?
 

Épített és természeti környezetünk védelmi feladatai:

Az épület renoválásánál megtalált méteres vastagságú kőalapok valószínűleg egy koraközépkori rom részletei. Ezt a feltevést igazolni látszik az, hogy a kőalapok az utca szintje alá húzódnak, és a mostani építményt NEM falazták rá ezekre! Sőt: - a ház falai pontosan az átmetszés elkerülése végett ferde szögben találkoznak - derékszög helyett!

Fontos tény, hogy az utcaszerkezet a magyar falusi építészetben közel ezer éven át is állandó!. Ha megváltozik, akkor az új letelepedést jelent, vagy valamilyen természeti oka van. Itt nem lehetett sem árvíz, sem más természeti katasztrófa, amely indokolná az utca nyomvonalának megváltoztatását, és nagyobb népmozgást okozó háborús pusztításokról sem tudunk a közeli néhány száz évben.... A felfedezés további kutatásokat igényel, ámbár ez technikailag (és ezért anyagilag is) nehezen elképzelhető. 

  • A falu határában lévő Zádor erdőben található szkíta halomsír megóvása. - A halomsírok a messzi ókorba vezetnek és eredetük a mai napig sem tisztázott teljesen. Mivel ezen a területen az ókori rokon népek közül a szkíták valamely ma már nehezen azonosítható népe élt a legtovább, így talán jogosabb szkíta halomsírnak nevezni, mint bármi másnak. Az elhordástól a folyamatos erdőborítottság védte meg, no és az a szokás, hogy a halomsírok építői mindig a lakott településektől távol temették el halomsírt érdemlő vezetőiket.
  • A Köves dombon jeltelenül húzódó avar és Árpád-kori régészeti lelőhelyek védelme. A köves domb nevében hordozza római kori eredetét, de jelentősége az utolsó honfoglalás régészeti lelőhelyeként ismert. Elgondolkodtató tény Meszlen katolikus templomának gótikus bejárata, mely a jákival és a zsámbékivel sorolja egy korszakba megépítését. Ezek szerint a hely a honfoglalást követően is kiemelten fontos lehetett az itt élők számára, mert nem akárhol építettek ilyen templomokat őseink.  
  • Örökségünk művészeti értékeit hitelesen képviselő köztéri tárgyak készíttetése és elhelyezése a faluban. Ez inkább faludíszítési programmá vált időközben, hiszen az önkormányzat magára vállalta. Az autentikussága felvet néhány kérdést, na de ne legyünk szigorúak...

Hozzászólások
Oszd meg a hírt másokkal is!

Hozzászóló neve* (name)

E-mail címe* (E-mail adress)
Hozzászólás* (message)
Biztonsági kód* (safety code)

A hozzászólás nem tartalmazhat HTML kódot. E-mail címe NEM lesz nyilvános!
A hozzászólásokat a támadások kivédése okán a megjelenés előtt moderáljuk. Ezért - a terheléstől függően - némi időbe telhet, amig hozzászólása megjelenik. Köszönjük türelmét!


Köszönjük 1%-os felajánlását és céltámogatásait!
Karahun Örökségvédelmi Alapítvány © 2005-2013
Számlaszám: 72100237-11053411 Külföldről: SWIFT kód: TAKB HU HB
IBAN: hu57721002371105341100000000