Eddig 0 hozzászólás érkezett.
Címkék:
Az íj útja, Hun íj, Íjászat, Íjkészítés, Magyar íj, Történelem
László Gyula elhíresült magyar íj rajzát nem véletlenül itt az avar íjnál láthatják. Hiszen az őstörténeti régészeti módszertan atyja a kettős honfoglalásssal nyitott kaput a finn-ugorhoz képest renitensnek tartott gondolatoknak a szoc-reál őstörténetkutatás idején. Hittük persze akkor, hogy majdan mindenki megigazul. Hát arra még várhatunk... László Gyula elhíresült magyar íj rajzát nem véletlenül itt az avar íjnál láthatják. Hiszen az őstörténeti régészeti módszertan atyja a kettős honfoglalásssal nyitott kaput a finn-ugorhoz képest "renitensnek" tartott gondolatoknak a szoc-reál őstörténetkutatás idején. Hittük persze akkor, hogy majdan mindenki megigazul. Hát arra még várhatunk...
 

Az avarok László Gyula szerint az Árpád fejedelemmel a szabírok mellé csatlakozott néhány onogur törzs korábbi törzsei, és így a kettős honfoglalásban az onogur ág kárpáti jelenlétének súlyponti tényezői. Nem járunk tehát messze a valóságtól, amikor egyes gestáink külön névvel meg sem említik őket. Minek, amikor ők is a magyarok részeivé lettek, illetve voltak is - ez már nézőpont kérdése..

Avar íj, avar íjászok, avarok

Most is a megnevezés okozza az első gondot! Kézai nem ismeri az avarokat, ahogy más korabeli magyar geszta írók sem! Mi lehet az oka, hogy az avarokat kihagyva a hun és a magyar honfoglalás azonnal egymásból következik esemény és idő szerint egyaránt? Ugyanakkor a településnevekben találunk jól értelmezhető nyomokat: a Várkony (varhun) végű települések az egész Kárpát-medencében az avarok emlékét őrzik, no és Baján kagán neve sem merült feledésbe, még személynévként is gyakori...

Azonban a kijevi krónika szerint: az avarok valójában a fekete hunok, (karahunok) és 670 környékén vonulnak be a Kárpátok közé, majd három emberöltő mulva az onogurok, majd pedig a magyarok, akik valójában a fehér hunok szabír ága, szövetségben még néhány rokon törzzsel..., de ne szaladjunk előre.

Hogy a történelmi gyökerek tisztázatlanságát tovább fokozzuk, íme egy halom nehezen megválaszolható kérdés:

Volt-e Baján kagán után igazi avar kagán, avagy a Kazár Birodalom nyugati helyőrségének számított Avaria itt a Kárpát-medencében?

Dunántúl és Erdély kétközpontú az avar-magyar hon virágzásának 300 évén keresztül! És kik laknak az Alföldön? Talán a szarmaták késői utódai? És kik Erdélyben? Ugyanazok, aki a Dunántúlon? Erdélyben?

A legvalószínűbb, hogy a hunok Attila (korabeli helyesírásban: Atilla) után itt maradt szabír-magyar ága, de annak is csak egy része, a másik a Kaukázus északi lejtőiig vonult vissza.

Városlakók, földművesek, vagy nagyállattartók? Esetleg - és ez a legvalószínűbb: mind a három egy időben. Erről mesélnek az óriási avar kori földsáncrendszerek, védelmi vonalak 100 kilométerei az Alföldön,  föld-fa várak, rotundás templom építkezések, a folyószabályozás korai megvalósításai, a fejlett kézműipar, és még sok minden más, ami örökül maradta Árpád népének. Ugyanakkor az avar övveretek, és más rangjelölő ötvösmunkák részben Kazár exportból származnak, ezért is szenved törést a stílusuk a polgárháborús (fél)időben ( 780 környékén)!

Ha pedig távolabb tekintünk, akkor a Kazár birodalomban a szabírok ugyanebben az időszakban már utolsó erejükkel a perzsa agresszió ellen védik a nagy hazát, és kérdés az is, hogy ezért milyen megbecsülésben részesülnek. Mint tudjuk, a Kazár birodalom belső feszültségei több hullámban is polgárháborús helyzetet teremt még itthon is, aminek egy mással nem magyarázható sírrablási hullám az egyik, és egy a frankok irányában viseltetett érthetetlen viszony a másik bizonysága. Árulás, vagy a régi rend védelme? Nem ma tették föl ezt a kérdést először. A Kárpát-medence sorsa akkoriban is épp oly hullámzóan alakult, mint napjainkban…

Ennyi egyértelműen nehezen megválaszolható kérdés után a magam nevében tartózkodnék az avar íj megkülönböztető elnevezésétől. Tartózkodnék, hiszen a hun, és a magyar íj elemzése, vagy csak a magyar, vagy csak a hun íj leírása éppen elegendő ahhoz, hogy válaszoljunk az alapkérésre: milyen volt az avarok íja?

- Amilyen a magyaroké és amilyen a hunoké!

Hozzászólások
Oszd meg a hírt másokkal is!

Hozzászóló neve* (name)

E-mail címe* (E-mail adress)
Hozzászólás* (message)
Biztonsági kód* (safety code)

A hozzászólás nem tartalmazhat HTML kódot. E-mail címe NEM lesz nyilvános!
A hozzászólásokat a támadások kivédése okán a megjelenés előtt moderáljuk. Ezért - a terheléstől függően - némi időbe telhet, amig hozzászólása megjelenik. Köszönjük türelmét!


Köszönjük 1%-os felajánlását és céltámogatásait!
Karahun Örökségvédelmi Alapítvány © 2005-2013
Számlaszám: 72100237-11053411 Külföldről: SWIFT kód: TAKB HU HB
IBAN: hu57721002371105341100000000